Zonne energie

HJE Totaal Zonnepanelen

Zonne energie is een duurzame vorm van energie. Met behulp van zogenaamde zonnepanelen wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. Zonnepanelen worden ook wel pv-panelen genoemd.

 

 

Teruglevering op het net:

Wanneer u zonnepanelen wilt aanschaffen en u wilt ook een vergoeding ontvangen voor terug leveren op het landelijk stroomnet is het belangrijk dat u weet wat voor soort elektriciteitsmeter u heeft.

Ouderwetse analoge elektriciteitsmeters draaien terug zodra u meer stroom produceert dan u verbruikt. Dergelijke meters worden ook wel ferrarismeters genoemd. Aangezien stroom ca 0,225€ per kWh kost, levert uw geproduceerde stroom ook 0,225€ op. Eerlijke en eenvoudige saldering.

De standaard digitale hoofdmeter registreert niet wat u terug levert. De opgewekte stroom verdwijnt zonder vergoeding het elektriciteitsnet in.

Wilt u uw bestaande meter laten vervangen door een meter die teruglevering registreert, dan kunt u contact opnemen met de betreffende netbeheerder.

Op de site aansluitingen.nl kunt u aan de hand van uw postcode bekijken welke netbeheerder u kunt benaderen.

Let op: voor het vervangen van een elektriciteitsmeter worden door de netbeheerder kosten in rekening gebracht. Vraag hierna bij de betreffende netbeheerder.

In nieuwbouwwoningen wordt standaard een teruglevermeter geplaatst.

De slimme meter gaat uiteindelijk de ferrarismeter vervangen. De overheid heeft als eis gesteld dat de meters zowel de afgenomen als de teruggeleverde stroom meten. Deze meters worden tussen 2009 en 2014 kostenloos geplaatst.

Met alleen het plaatsen van een teruglevermeter ontvangt u nog geen vergoeding. Voor het ontvangen van een vergoeding op de teruggeleverde stroom dient u zich hiervoor aan te melden bij uw energieleverancier.

De energieleverancier verwerkt de teruglevering dan in de administratie. De bij de oplevering standaard aangebracht teruglevermeters worden dan gereed gemaakt om door de energieleverancier te kunnen worden ingelezen.

In het geval dat de hoeveelheid opgewekte stroom groter is dan het verbruik, en er is geen vergoeding en/of aparte meter (bij renovatie) geregeld, wordt de stroom alsnog (gratis) terug geleverd aan het net.

Subsidie zonne-energie

De subsidie op zonne energie wordt jaarlijks vastgesteld. Meer informatie over subsidie is te vinden op de site van de rijksoverheid.

 Wanneer u  in aanmerking wil komen voor subsidie op de zonnepanelen dan moet er naast een teruglevermeter een brutoproductiemeter worden geplaatst. Een bruto productiemeter meet de hoeveelheid opgewekte stroom.

Voor het verkrijgen en laten plaatsen van een bruto-productiemeter kunt u contact op nemen met de betreffende netbeheerder.  Deze kan eventueel verder verwijzen naar een meetbedrijf.

De brutoproductiemeter dient aan dezelfde technische en nauwkeurigheidsvereisten te voldoen als de elektriciteitsmeter op de aansluiting; dit is bepaald in de regeling Garanties van Oorsprong. In principe zal deze bruto-productiemeter worden bijgeplaatst in uw meterkast.

Het meetbedrijf en/of netbeheerder weet of uw huidige meter de teruglevering kan registreren en is verantwoordelijk voor een eventuele vervanging en kan een bruto-productiemeter leveren. Uiteraard is het aan te raden (indien nodig) beide meters gelijktijdig te laten installeren.

Genoeg gelezen en direct een offerteaanvraag doen voor zonnepanelen in de regio Nood-Nederland?  Via onderstaand formulier kunt u uw aanvraag indienen.

 

Reacties zijn gesloten.